Hemodialýza

 

 

 

Provoz pracoviště byl zahájen 11.2.2008 pro pacienty v chronickém dialyzačním programu. Lůžková péče o naše klienty je zajištěna ve spolupráci s Nemocnicí v Berouně a Interní klinikou VFN v Praze na Strahově.
Na oddělení pracuje zkušený personál, primář má nejvyšší odborné vzdělání-atestaci z interního lékařství I. + II. stupně a specializační atestaci z nefrologie, všechny sestry mají odborné nástavbové vzdělání.Pracoviště je vybaveno moderními dialyzačními přístroji firmy Gambro, které zajišťují i maximální technickou kvalitu dialýzy.

Během dialýzy se snažíme zajistit komfort podobný co nejvíce domácímu prostředí, pacienti mají možnost sledovat televizi, poslouchat radio, nebo se věnovat četbě a odpočinku. V případě potřeby zajišťujeme dialýzy pro pacienty z jiných regionů (prázdniny,dovolené), a naopak pro pacienty našeho střediska na ostatních dialyzačních pracovištích po celé ČR i v zahraničí. Dialyzační léčba v rámci rekreačních pobytů (formulář ke stažení zde), individualizovaný přístup k léčbě pacientů.

Detail služby

Tagy:

Mail:

mail@dialyzaberoun.cz

Telefon sál:

+420 311 746 280

Telefon AMB:

+420 311 583 310