Nefrologická a predialyzační poradna

 

 

 

Predialyzační poradna soustřeďuje pacienty s hodnotami kreatininu od 180 umol/l a výše. Pacienti jsou sledováni zpravidla v měsíčních cyklech a postupně připravováni na možnost dialyzační léčby (včasné zajištění a-v fistule, očkování proti hepatitidě B, provádění edukace o režimových, dietetologických a sociálních opatřeních).

Doprava: DZS, individuálně MHD nebo osobním vozem – parkoviště u střediska, bezbariérový přístup.

Kontakt

Telefon AMB:

+420 311 583 310

Telefon sál:

+420 311 746 280

Email:

mail@dialyzaberoun.cz