top of page

NÁŠ TÝM

Primářka: prim. MUDr. Hana Novotná

Lékaři: MUDr. Jakub Černický, MUDr. Zuzana Potyšová, MUDr. Markéta Dvořáková

Vrchní sestra: Sabina Šubová

Staniční sestra + koordinátor pro studie: Šárka Mašková, DiS.

Manažer provozu: Bc. et Bc. David Šmajda ​

Provoz a fakturace: Šárka Königová

Odborný konzultant: MUDr. Vladimír Polakovič, MBA

MUDr. Hana Novotná

Narozena 27.2.1973 v Plzni, vystudovala 1.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Po promoci nastoupila na postgraduální studium na Ústav lékařské biofyziky 1 LF UK. V rámci tohoto studia začala pracovat na interním oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Na tomto pracovišti získala atestaci v oboru interní lékařství a následně i odbornou specializaci v oboru nefrologie. Dlouhodobě se specializuje na komplikace hemodialyzačního programu u polymorbidních pacientů, jako je léčba chronických ran, nutriční podpora a demence. Působila jako vedoucí lékař na hemodialyzačních odděleních nemocnice Klatovy a BBraun Avitum Nusle a Roudnice nad Labem. Jejím základním krédem pro práci s dialyzovanými a ostatními chronickými pacienty je empatie a individuální podpora každého pacienta.   

Sabina Šubová

Po absolvování Střední zdravotnické školy nastoupila na Hemodialyzační oddělení v Nemocnici Mělník, kde strávila deset let. Zde se naučila vše, co bylo pro práci v nefrologickém oboru potřebné. Predialyzační ambulantní péči, akutní dialýzu včetně práce na katetrizačním sálku a především samotnou dialyzační léčbu. Dalších deset let strávila na Hemodialyzačním oddělení Strahov ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Zde se zdokonalila v přístrojové technice a také v nových eliminačních metodách. Za svoji 22letou praxi absolvovala Specializaci v nefrologii a intenzivní péči v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně a bezpočet dalších kurzů, seminářů a kongresů jak s nefrologickými tématy, tak i mimo ně.

Kontakt

Dialýza a.s.
Politických vězňů 40
266 01 Beroun


IČO: 150 52 524
Spisová značka: B 12603 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: 43-0361630227/0100

Provoz a fakturace

Mgr. Jindřiška Berounová

607 164 485

berounova@dialyzaberoun.cz

Dotazy pacientů

subova@dialyzaberoun.cz

bottom of page