top of page
Blood Pressure Check

POSKYTOVANÁ PÉČE

Dialyzační středisko Beroun využívá v léčbě nemocných všechny dostupné metody, peritoneální dialýzu i hemodialýzu v domácím prostředí. To vše je zabezpečeno s agenturou Centra domácí péče, která působí v celém Středočeském kraji – www.centrumdomacipece.cz

Nefrologická ambulance

Nefrologická ambulance Dialýzy Beroun se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou onemocnění ledvin. Poskytuje konziliární službu v oblasti jak obecné i speciální nefrologie, tak predialýzy. 

• přesné stanovení diagnózy

• následná léčba 

• sledování pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Součástí ambulance je také nefrologická poradna. Poradna je určena pro pacienty s onemocněním ledvin a močových cest, které ještě nevedly k výraznému poškození funkce a nejsou řešitelná chirurgickými metodami. Připravuje také pacienty k jednotlivým metodám náhrady funkce ledvin.

V naší ambulanci využíváme objednávkový systém, kde vás rádi objednáme na přesný čas.

Provozní doba

Po: 06:30 – 19:00                 Ut: 07:00 – 16:00                 St: 08:00 – 15:00                 Čt: 07:00 – 16:00                 Pá: 07:00 – 13:00   

Ordinační doba

Po: 07:00 – 12:00 / 13:00 – 18:00

Út: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

St: 09:00 – 12:00 / 13:00 – 14:00  

Čt: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Pá: 08:00 – 12:00

Hemodialyzační středisko

sál:  311 746 280, ambulance: 311 583 310

Provoz dialyzačního střediska byl zahájen 11.2.2008 pro pacienty v chronickém dialyzačním programu a je zajišťován týmem odborných lékařů a specializovaných zdravotních sester. Primářka má nejvyšší odborné vzdělání - atestaci z interního lékařství I. + II. stupně a specializační atestaci z nefrologie, všechny sestry mají odborné nástavbové vzdělání.

Pracoviště je vybaveno nejmodernějšími dialyzačními přístroji, které zajišťují i maximální technickou kvalitu dialýzy,  včetně kvalitní úpravny vody.

Poskytovaná zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění na základě  „Smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče“, které má společnost Dialýza a.s., uzavřeny se všemi zdravotními pojišťovnami.

Během dialýzy se snažíme zajistit komfort podobný co nejvíce domácímu prostředí. 

Nedílnou součástí naší práce je i příprava a zařazení nemocných do čekací listiny na transplantaci ledviny. Dále poskytujeme maximální servis a zdravotnickou podporu pacientům se zájmem o domácí formy dialýzy.

V případě potřeby zajišťujeme dialýzy pro pacienty z jiných regionů (prázdniny, dovolené). A naopak pro pacienty našeho střediska na ostatních dialyzačních pracovištích po celé ČR i v zahraničí.

Počet lůžek: 12.

Provozní doba

Po - So: 06:30 – 1:30 

Ne: 08:00 – 14:00 

Ordinační hodiny

Po - So:  

ranní směna: 08:00 – 14:00 

odpolední směna: 13:00 – 18:00
noční směna: 19:00 – 00:00

Peritoneální dialýza

Je metoda náhrady funkce ledvin, která se využívá v domácím prostředí a dodává pacientům větší volnost oproti klasické hemodialýze, kdy musí pacient dojíždět pravidelně 3x týdně na dialyzační středisko. 

Základním principem jsou výměny dialyzačního roztoku v dutině břišní pomocí zavedeného katetru a jako membrána je použita pobřišnice, kterou je dutina břišní vystlána. Pacient může být zcela soběstačný nebo využít zapůjčený přístroj, tzv. cycler, který provádí výměny roztoků automaticky dle lékařem zadaného rozpisu. 

Nemocný je i nadále sledován při pravidelných měsíčních kontrolách v nefrologické ambulance a je-li to možné, je připravován na transplantaci.

kidneys_1.png

Domácí hemodialýza

Program domácí hemodialýzy se rozšiřuje ve vyspělých zemích a hemodialyzační středisko v Berouně je jedno z prvních v ČR, které tento servis pacientům začalo nabízet. 

 

Hemodialýza v domácím prostředí poskytuje mnoho výhod, zejména snižuje počet komplikací a zlepšuje komfort pacientů

v pravidelném dialyzačním programu. Po zaškolení na zapůjčeném přístroji nemusí nemocný dojíždět 3x týdně

na pravidelnou hemodialýzu, ale doma si vše připraví a zařídí sám nebo s pomocí rodiny či specializované agentury www.centrumdomacipece.cz. Stává se tak více soběstačným, konkrétní rozpis procedur se „šije na míru“ jeho individuálních potřeb, časových možností a preferencí. Velkou výhodou domácí léčby je flexibilita, se kterou si pacient může rozložení hemodialýz v týdnu a jejich délku přizpůsobit svým časovým možnostem.

Technicky je domácí hemodialýza prováděna HD přístroji, které byly specificky vyvinuty pro domácí hemodialýzu. Ovládání takových přístrojů je jednoduché a bezpečné.  V průběhu léčby je pacient s domácí hemodialýzou pod dohledem „svých“ lékařů a sester, a to formou návštěv personálu doma a kontrol pacienta v HD centru, které se provádí většinou 1 x měsíčně. 

Léčba přenesená do domácího prostředí je plně podřízená potřebám a možnostem pacientů, kteří jsou nejen „objektem“ hemodialyzační léčby, ale i jejím „vykonavatelem“.  Kvalita života dialyzovaných pacientů je velká přednost domácí léčby oproti klasické hemodialyzační léčbě na středisku či v nemocnici. 

Nejlépe to vystihují sami pacienti slovy: „Nyní se nepřizpůsobuji já dialýze, ale dialýza mně“.   

https://nemocnicepribehu.cz/s-domaci-dialyzou-se-nam-rozsirily-moznosti-nalozime-pristroj-do-auta-a-muzeme-cela-rodina-vyrazit-na-dovolenou/

Prázdninová dialýza

Dialýza nemusí být omezením pro váš aktivní život.

 

Dialyzovaní pacienti, kteří se nechtějí vzdát cestování, si mohou díky službám našeho střediska užít dovolenou a poznat třeba krásy Berounska. Zajišťujeme všechny dialyzační metody, a proto se nemusíte obávat strávit pobyt v okolí naší Dialýzy.

 

Prázdninovou nebo-li rekreační dialýzu poskytujeme všem dialyzovaným pacientům z ČR, ale i zahraničním zájemcům. Nabízíme jak péči jednorázovou, tak dlouhodobou.

 

Máte zájem o více informací?

Napište nám na ambulance@dialyzaberoun.cz.

Zajímavé informace o rekreačních dialyzačních pobytech naleznete také na www.rekreacni-dialyza.cz

Lékařská péče pro pacienty z Ukrajiny

„Dialýza pomáhá“ je název projektu, který od března 2022 pomohl již více než 20 dialyzovaným ukrajinským uprchlíkům a pomoc zajistil i pro rodinné příslušníky pacientů. Díky našim profesionálním zdravotníkům a koordinátorům z neziskové organizace Důstojný odchod www.dustojnyodchod.cz poskytujeme životně důležitou péči lidem zasaženým válkou.

 

Více o projektu se můžete dočíst v médiích:

https://radioukrajina.cz/novyny/novyny/ces-ka-nekomerc-jna-organ-zac-ja-dopomagaje-d-al-znym

 

https://berounsky.denik.cz/zpravy_region/dialyzacni-stredisko-v-beroune-podpori-pacienty-z-ukrajiny-i-pristi-rok-20221222.html

Projekt je realizován za pomoci Nadace Tipsport

Bezplatná pomoc Ukrajině

Dialýza a.s. nabízí bezplatnou lékařskou pomoc pro občany Ukrajiny, kteří museli uprchnout ze své země z důvodu válečné invaze a potřebují dialyzační péči.

Nabízíme péči našeho hemodialyzačního střediska v Berouně, a také další péči s dialýzou související.

CO MŮŽEME NABÍDNOUT:

• jednorázovou i dlouhodobou dialyzační péči

• komplexní lékařskou péči špičkového dialyzačního centra

• peritoneální dialýzu, hemodialýzu, nefrologickou ambulanci

• komunikaci v rodném jazyce 
+ zajištění ubytování přímo v Berouně, pomoc s úřady a tlumočením

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s dotazy.


Koordinátor:

Zita Hájková

+420 722 510 353 (WhatsApp, Telegram) | hajkova@dialyzaberoun.cz

Безкоштовнa допомога Україні

Діаліз Beroun a.s. пропонує безкоштовне медичне обслуговування громадян України


які змушені були покинути свою країну через воєнні дії та потребують допомогипроведення діалізу.

Ми пропонуємо як обслуговування нашого діалізного центру, так і інші види допомоги, пов’язані з діалізом.

ЩО МИ МОЖЕМО ЗАПРОПОНУТИ:

• - одноразова та довготривала діалізна допомога

• - комплексне медичне обслуговування провідного діалізного центру

• - перитонеальний діаліз, гемодіаліз, нефрологічна клініка

• - спілкування рідною мовою
+ Забезпечення перевезення з чеського чи словацького кордону до Бероуна


Не соромтеся звертатися до нас у будь-який час із запитаннями та поділіться, будьласка! Хворі на діалізі потребують
регулярне медичне обслуговування (один раз на 2-3 дні), час відіграє справді вирішальнуроль для їх здоров’я та шансів на виживання.

Координатор:

Зіта Гайкова

+420 722 510 353 (WhatsApp, Telegram) | hajkova@dialyzaberoun.cz

Kontakt

Dialýza a.s.
Politických vězňů 40
266 01 Beroun


IČO: 150 52 524
Spisová značka: B 12603 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: 43-0361630227/0100

Provoz a fakturace

Mgr. Jindřiška Berounová

607 164 485

berounova@dialyzaberoun.cz

Dotazy pacientů

subova@dialyzaberoun.cz

bottom of page